Načítám...

Vznik Paranormální výzvy

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos vznikla jako pokračování evropské výzvy The Sisyphus Prize 2013.

Rok trvající výzva “The Sisyphus Prize” byla v Belgii vyhlášena 1. října 2012. Organizátorem této mezinárodní akce nabízející 1 milion euro každému, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků krajně nepravděpodobné nebo nemožné,[i.] byl belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP [ii.] ve spolupráci s evropskou radou skeptických organizací ECSO.

I Češi se mohli ucházet o 1 milion euro

Český klub skeptiků Sisyfos se k akci The Sisyphus Prize” přihlásil 1. ledna 2013 a příležitost pro čechy nachat se testovat v rámci národního pretestu ukončil po půl roce. Důvodem dřívějšího konce nabídky národního pretestu bylo, aby v případě úspěchu národního kandidáta bylo dost času pro přípravu a realizaci finálního testu v Bruselu. [iii.] To se nakonec ukázalo jako prozíravé, protože jeden z uchazečů se svou přihláškou otálel až do poslední chvíle a poslal ji dvě hodiny před ukončením. Jeho test tak nakonec proběhl až 2. září.

Národní pretest měl být dle doporučení belgických organizárorů výzvy navržen tak, aby byla pravděpodobnost náhodného úspěchu menší nebo rovna 1/1000. Odměna za úspěch v pretestu byla dporučena ve výši 500 euro. Český klub skeptiků Sisyfos si odměnu upravil na zaokrouhlených 10 tisíc korun.

Aby měl toto vše testovaný uchazeč zaručeno, byla připravena řádná smlouva mezi Českým klubem skeptiků Sisyfos a uchazečem, která jasně stanovovala, že: „Pokud se uchazeči podaří v jasně stanoveném testu takový jev prokázat, pak se Sisyfos zavazuje, že s ním sepíše další smlouvu podle pravidel belgické skeptické organizace SKEPP a zároveň jej přihlásí do testování této organizace, přičemž tím uchazeč, v případě úspěchu, získává odměnu ve výši  1 000 000 euro (slovy jeden milion euro). [iii.] Zároveň se Sisyfos zavazuje, že uchazeči do třiceti dnů od úspěšného složení národního pretestu vyplatí odměnu ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).“

Samotný uchazeč musel svým podpisem souhlasit s tím, že „... při absolvování testu nebude žádným způsobem podvádět, nebude používat žádné kouzelnické a iluzionistické triky ani přístroje. Pokud bude odhalen, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit. A to i při zpětném zjištění.“ Ve smlouvě bylo dále zakotveno, že uchazeč souhlasí s tím, aby byl celý test natáčen kamerou pro pozdější vyhodnocení a kontrolu, vylučující případný podvod. Záznam mohl být rovněž klubem Sisyfos zveřejněn, při zachování důstojnosti uchazeče.

V České republice se nakonec národní výzvy pořádané Českým klubem skeptiků Sisyfos zúčastnili dva lidé. Pokusili se prokázat schopnost mimosmyslově vnímat. Ve dvojitě zaslepeném testu však neuspěl ani jeden.

V Česku testování pokračuje 

Přestože v Evropě výzva trvala celý rok a v České republice půl roku, objevilo se i u nás mnoho zájemců, kteří nakonec z různých důvodů připravované testy nepodstoupili nebo je v termínu podstoupit nestihli. Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos proto od 1. ledna 2014 plynule navazuje na "Evropskou milionovou cenu".

Český klub skeptiků Sisyfos se zavázal vyplatit každému, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků krajně nepravděpodobné nebo nemožné [i.] 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) a výsledky daného experimentu zveřejnit. Navíc, pokud v této Výzvě uchazeč obstojí, zavázal se Sisyfos takového člověka doporučit do testování nadace Jamese Randiho, kde v případě kladného výsledku je možno získat 1 000 000USD. Doporučení od univerzitního akademika nebo od národní vědecko-výzkumné organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně - One Million Dollar Paranormal Challenge.

Paranornální výzvou nabízená finanční odměna od roku 2014 do dnešních dní značně narostla a stále roste. Podívejte se ZDE na její aktuální výši.

 

[i.]
Příkladem může být: jasnovidnost, telepatie, levitace, telekineze, materializace, proutkařství a pod.
Některé schopnosti byly z různých důvodů ze soutěže vyloučeny: průkaz existence nadpřirozených bytostí; pvlivňování pohybů slunce, měsíce nebo jiných kosmických těles; pvlivňování počasí nebo klimatu; experimenty, které by mohly být nebezpečné pro člověka nebo zvíře; návrhy vedoucí k porušení státních zákonů; kouzelnické a magické triky; léčba chorob nebo deformit a pod.

[ii.]
Při výzvě belgického klubu skeptiků nazvané „The Sisyphus Prize“ byla nabízena v historii dosud nejvyšší finanční odměna. Během jednoho roku proběhly na území Evropy desítky testů různých paranormálních schopností v oblastech jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, materializace, proutkařství, senzibilských schopností, psychotroniky apod. Výsledek žádného z testovaných účastníků dosud nepřekročil stanovený pravděpodobnostní poměr, tudíž žádný z nich dosud neuspěl.

[iii.]
Připomínáme, že částku 1 milion euro deponoval na jisté belgické notářství anonymní donátor a v propozicích ceny bylo zdůrazněno, že nejde o nabídku ze strany farmaceutického průmyslu. Protože belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP očekával o svůj test velký zájem, oslovil národní skeptické organizace, aby evropské zájemce nejdříve otestovaly v národním pretestu a teprve ten, kdo jej úspěšně absolvuje, mohl se pokusit získat milion euro v bruselském testu.


Kam dál?

Covid-19 výzva | Veřejný experiment Zobrazit

Covid-19 výzva | Veřejný experiment

Výzva pro experiment s odměnou 3 415 000 Kč pro kohokoliv, kdo prokáže schopnost poznat člověka očkovaného vakcínou proti Covid-19?
Po 14. 6. 2021 Přečíst
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace